Op de schilderijen van Peter Kromhout is de zichtbare realiteit meestal herkenbaar.

De ontwikkeling die hij doormaakte gaat van abstract naar figuratief, waarbij hij gebruik maakt van een expressionistische vormentaal.
De boventoon wordt gevoerd door expressieve lijnen en vormen in warme en levendige kleuren.


De natuur vormt voor hem een onuitputtelijke inspiratiebron. Als bioloog/schilder geeft hij haar in haar vele facetten weer. Vaak staan dieren of mensen centraal: geen uitgewerkte portretten, maar sfeervolle weergaven waarin hij een verbinding weet te leggen tussen gevoel en werkelijkheid.

Zo blijven de schilderijen met vogels een constante in zijn werk. De bevroren houding van een reiger, de sierlijke vormen van kraanvogels, het gedrag van ons allerbekendste vogeltje, het musje: het gaat hem vooral om de uitdrukking van de vogels, de weergave van een houding, het treffen van een sfeer en niet primair om een naturalistische weergave van de dieren.

Ook het waterleven boeit hem: boten scherend over het water, het schuim opspattend. Wind en water staan hierin centraal.

over Peter Kromhout

cv

contact

Schilderijen van Peter Kromhout